Etiikka ja ympäristö

Etiikka ja ympäristö


Vaatetuotanto on tärkeä osa työtä, jota tehdään etenkin kolmannen maailman naisten aseman ja elinolojen parantamiseksi.
Se vaatii kuitenkin sitä, että me, jotka ostamme näitä palveluja, asetamme jatkuvasti vaatimuksia toimittajillemme ja edistämme ihmisoikeuksien ja parempien elinolojen kehittämistä.

Flash on siksi kehittänyt tietyt eettiset säännöt, joita toimittajiemme tulee noudattaa. Se merkitsee, että kaikille Flashille työskenteleville tulee taata perusoikeudet, kohtuullinen palkka, lakisääteiset työajat sekä oikeus lomaan ja sairauspoissaoloihin.

Seksuaalinen häirintä sekä rotuun, sukupuoleen, uskontoon tai etniseen taustaan liittyvä syrjintä on kielletty. Ruumiillista kuritusta tai muita rankaisutoimenpiteitä ei hyväksytä missään olosuhteissa.

Flash vaatii lapsityövoiman täyskieltoa. Lapsia tulee mielestämme suojella siltä, että heitä ei käytetä taloudellisesti hyväksi teettämällä työtä, joka voi olla vaarallista, vaikuttaa lapsen koulutukseen tai haitata heidän terveyttään sekä psyykkistä, henkistä, moraalista tai sosiaalista kehitystään. Noudatamme YK:n lapsen oikeuksien sopimusta, jonka mukaan lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat.

Toimittajiemme tulee noudattaa kaikkia asianmukaisia ympäristö- ja eläinsuojelulakeja. Kehotamme lisäksi kaikkia toimittajiamme pyrkimään suurempaan ympäristövastuuseen ja eläinten oikeuksien huomioimiseen kuin kansallisessa lainsäädännössä edellytetään.

Jotta voimme olla varmoja, että eettisiä sääntöjämme noudatetaan, teemme tarkastuskäyntejä, joista emme ilmoita etukäteen. Jos toimittaja ei noudata sääntöjä, lopetamme yhteistyön, ellei selkeitä parannuksia tehdä nopeasti.

Flash on mukana ruotsalaisen Djurens Rätt -eläinoikeusjärjestön turkittomalla listalla. Olemme siten päättäneet olla myymättä aitoja turkiksia, eikä valmistamissamme tai myymissämme vaatteissa ole mitään yksityiskohtia aidosta turkiksesta.

Djurens Rätt -järjestön turkiton lista kuuluu kansainväliseen Fur Free Retailer Program ‑sopimukseen, jossa yritykset vakuuttavat, että ne eivät myy tai tule myymään turkisvaatteita tai -asusteita.

Fur Free Retailer Program -ohjelman takana on Fur Free Alliance, johon kuuluu kolmisenkymmentä turkitonta kauppaa edistävää organisaatiota eri puolelta maailmaa. Djurens Rätt vastaa toiminnasta Ruotsissa.