Henkilötietokäytäntö

Henkilötietokäytäntö

Flash vastaa niiden henkilötietojen käsittelystä, jotka asiakkaana annat meille. Tietoja käytetään ostoksesi hallintaan. Flash käyttää tietoja vain yrityksen sisällä eikä luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. Emme missään olosuhteissa luovuta henkilötietoja ilman kyseisen henkilön suostumusta. Tämä sama koskee myös sähköpostiosoitteita.